Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for december, 2007

Voorafgaand aan de prijsuitreikingen, biedt New Venture haar coaches de laatste jaren workshops in het kader van kennisdelen aan. Dit is interessant voor mijn persoonlijke kennismanagement. Dit keer werd de workshop verzorgd door twee bedrijven. MediaGuild, om ons te leren hoe een goed pitch eruit kan zien. En Humberto Schwab, om niet vanuit kennis, maar vanuit wijsheid (ofwel intuïtie) scenario’s voor de toekomst te maken, daarvoor een product te ontwikkelen en dat te pitchen.

Tijdens de workshop werd de methode van de socratische dialoog gebruikt. Socrates werd in 469 (v. Chr.) in Athene geboren en voelde zich geroepen om mensen aan het denken te zetten. Kennismanagement avant la lettre. Socrates sprak voorbijgangers aan en begon een onschuldig praatje over alledaagse zaken. Maar hij was niet tevreden met oppervlakkige of ongenuanceerde antwoorden. Mensen geloven té gemakkelijk in hun eigen redeneringen, vond Socrates. Hij vroeg steeds verder door. Hij wilde zijn gesprekspartner namelijk laten inzien dat deze allerlei niet-realistische uitspraken doet.

Hoe deed Socrates dat? Wat was zijn methode? Vooral door aandachtig te luisteren en het gesprek regelmatig te onderbreken met eenvoudige en nuchtere vragen: “O ja, is dat zo? Ben je daar zeker van of dénk je dat alleen maar?” Socrates wilde met zijn spel van vraag en antwoord mensen aan het denken zetten, want dan pas, wist hij, zou er ruimte komen voor wérkelijk inzicht. Dan zou de ander meer openstaan voor de realiteit, in plaats van zijn eigen idee over de realiteit te geloven.

Aanvullende regel tijdens deze workshop was dat er alleen uitgegaan mocht worden van het positieve. In sneltreinvaart werd een aantal kwesties ter tafel gebracht, die in een 4-assen model werden opgedeeld. Er werd uitgegaan van een samenleving die was gericht op luxe of gezondheid, in combinatie met ofwel een individualistische samenleving ofwel een samenleving gericht op de solidariteit. Zo werden er 4 groepen gecreëerd die aan de slag moesten met een product voor een van die 4 markten. Vervolgens moest er voor dat product een pitch worden gemaakt en gepresenteerd aan de rest van de groep. Het was ongelofelijk hoe goed we er allemaal in slaagden om in extreem korte tijd (2 uur) de theorie tot ons te nemen en om te zetten in actie. Alle lof voor de inleiders, en voor mij weer een geweldige methode op het gebied van kennismanagement en kennisdelen erbij voor in mijn rugzak!

Advertenties

Read Full Post »

Al jaren ben ik als coach verbonden aan de wedstrijdorganisatie van New Venture. New Venture is op initiatief van McKinsey gestart in 1998, en wordt gesteund door vele grote bedrijven die op deze manier een bijdrage willen leveren aan innovatief ondernemerschap in Nederland.

Mijn kennis en ervaring zet ik graag in om de startende ondernemers verder te helpen bij het ontwikkelen van hun innovatieve idee tot een levensvatbaar bedrijfsconcept. De resultaten worden zichtbaar gemaakt op de prijsuitreikingen. Dit draagt bij aan mijn kennis over de dynamiek die er is in Nederland op het gebied van innovaties. En dat vind ik geweldig.

De sprekers op de evenementen hebben ook altijd een innovatief element in hun bedrijfsvoering. Dit keer sprak een van de 3 winnaars van vorig jaar, Menno Biesiot, over zijn bedrijf Adjustables. Dit is ontstaan na ontwikkeling van het innovatieve idee voor marketing via online-video. Ook Aad Ouborg, oprichter van Princess sprak, en zong over de innovatieve marketing (business is entertainment) van zijn bedrijf.

Op deze prijsuitreiking voor de eerste ronde werden de 20 beste ideeën genomineerd voor een prijs. Tien ideeën kregen de prijs uitgereikt van € 500. In tegenstelling tot vorig jaar waren er dit keer veel vrouwen, zowel bij de genomineerden als bij de prijswinnaars. Wat ook opviel was het hoge gehalte aan milieuvriendelijke ideeën. Alle genomineerden hadden nagedacht over de duurzaamheid en soms ook over de milieuvriendelijkheid van hun innovatieve idee. Dit werd door de jury hoog gewaardeerd.

Read Full Post »